SQL Server

SQLSaturday i Oslo

SQLSaturday Oslo 2015

SQLSaturday er en gratis heldagskonferanse for alle som jobber med Microsoft SQL Server. Denne gangen med hele 25 sesjoner med lokale og internasjonale foredragsholdere. Har du anledning så bør du få med deg denne begivenheten som er en fin muligheter for å oppdatere deg på den siste databaseteknologien til Microsoft.