Datavarehus

Et datavarehus samler inn, kvalitetssikrer og konsoliderer data fra de ulike kildesystemene i en bedrift. Dette gir et helhetlig og pålitelig grunnlag for videre analyse og rapportering, som igjen sikrer god og konsistent informasjon ut til beslutningstakere.

Datavarehus kontra transaksjonsdatabaser

Vi skal se på de grunnleggende forskjellene mellom et datavarehus og databasene for virksomhetens operasjonelle systemer, for å vise hvorfor datavarehuset må modelleres med helt andre prinsipper enn transaksjonsbaserte systemer. Vi skal se på hva som skiller relasjonsdatabaser fra dimensjonsdatabaser og forklare hvorfor dimensjonsdatabaser er et naturlig valg for BI løsninger.

Målsetningene for et datavarehus

målsetningene for et datavarehus

Før man setter igang med å modellering og gjennomføring en BI løsning kan det være nyttig å se litt på de grunnleggende målene for datavarehuset. Behovet for et datavarehus kan plukkes opp ved å gå gjennom korridorene i en hvilken som helst organisasjon og lytter til bedriftens ledere og fagpersoner. Vi skal ta for oss disse bekjymringene når vi utarbeider målene våre for det nye datavarehuset vårt.

Master Data Management for selvbetjent BI

Hele hensikten med en selvbetjening BI løsning er at forretningsbrukere får tilgang til å utforske og analysere bedriftens informasjon uten å være avhengig av IT-avdelingen. Prosjekter som innfører selvbetjent BI sliter imidlertid med å skalere løsninger utviklet for de enkelte avdelingene opp til en felles løsning for hele bedriften. Mange opplever at ulike rapporter ikke stemmer overens grunnet dårlig kvalitet på kildedata og at den behandles ulikt fra avdeling til avdeling. Vi skal her se på hvilken rolle Master Data Management spiller ved innføring av selvbetjening BI.

Ralph Kimball

Ralph Kimball

Ralph Kimball er en av de ledende visjonærene innen business intelligence og grunnlegger av dimensjonal modellering av datavarehus. Hans metodikk har blitt en de facto standard innen beslutningsstøtte.

Datavarehus i skyen

Microsoft har annonsert Cloud Data Warehousing med slagordet The Fastest Time To Value. Det vil nå være mulig å opprette en ferdig konfigurert SQL Server Enterprise som er optimalisert for å kjøre et datavarehus i skyen på Windows Azure.

Hva er et Datavarehus?

Et datavarehus samler inn, kvalitetssikrer og konsoliderer kildedata fra bedriftens ulike operative systemer. Dette gir et helhetlig og pålitelig grunnlag for videre analyse og rapportering, som igjen sikrer god og konsistent informasjon til beslutningstakere.