Business Intelligence

Buisness intelligence handler om å få bedre innsikt i viktige områder av forretningsdriften. Alt fra salg og markedsføring til budsjett og regnskap. I enhver virksomhet tas det mange beslutninger på ulike nivå som har større eller mindre innvirkning på bedriften. For å ta de rette beslutningene må den enkelte ansatte ha den nødvendige innsikten basert på fakta og ikke bare magefølelse.

Lederseminar om shipping og digitalisering

Lederseminar om shipping og digitalisering

Firstpoint holder lederseminar om shipping og digitalisering i Bergen 23. mars. Den fjerde industrielle revolusjonen rister i forretningsmodellene til kystnære næringer. Nye tider skaper behov for endringer, og ledere står ovenfor tøffe valg for å fornye og forbedre. Innsikt og teknologisk forståelse er forutsetningene som skaper unike konkurransefortrinn.

SQLSaturday i Oslo

SQLSaturday Oslo 2015

SQLSaturday er en gratis heldagskonferanse for alle som jobber med Microsoft SQL Server. Denne gangen med hele 25 sesjoner med lokale og internasjonale foredragsholdere. Har du anledning så bør du få med deg denne begivenheten som er en fin muligheter for å oppdatere deg på den siste databaseteknologien til Microsoft.

Master Data Management for selvbetjent BI

Hele hensikten med en selvbetjening BI løsning er at forretningsbrukere får tilgang til å utforske og analysere bedriftens informasjon uten å være avhengig av IT-avdelingen. Prosjekter som innfører selvbetjent BI sliter imidlertid med å skalere løsninger utviklet for de enkelte avdelingene opp til en felles løsning for hele bedriften. Mange opplever at ulike rapporter ikke stemmer overens grunnet dårlig kvalitet på kildedata og at den behandles ulikt fra avdeling til avdeling. Vi skal her se på hvilken rolle Master Data Management spiller ved innføring av selvbetjening BI.

Sider