Programmering i skolen

Allerede i dag ser vi at rutinepregede jobber blir automatisert. Ikke bare i industrien men også på kontoret og ellers i samfunnet Hvem tenkte for et par år siden at kassen i butikken skulle være selvbetjent? Mange av fremtidens jobber vil være mer analytisk i karakter med sterk fokus på bruk av datamaskiner. Evnen til å tenke logisk vil da ha stor betydning. Ved å programmere lærer unger å tenke logisk, noe elevene i grunnskolen ikke får med dagens undervisning.

I læreplanen er digital kompetanse en av fem grunnleggende ferdigheter sammen med lese, regne, skrive og muntlig. Programmering inngår dessverre sjelden i denne undervisningen hvor man heller velger å fokusere på kompetanse om digitale medier og mediebruk.

Målet må være å få programmering inn i undervisningen på barnetrinnet:

  1. Programmering må inn i læreplanen
  2. Det må utarbeides et undervisningsopplegg
  3. Lærerne må skoleres i programmering

Vi vil kunne bidra med utarbeidelse av et undervisningsopplegg og plan for opplæring av lærerne. Dette vil inkludere anbefalt maskinvare og undervisningsmateriell i form av en bok og Power Point presentasjoner, som vil dekke både opplæring av lærere og undervisning av elevene. I så måte er disse nettsidene en sped begynnelse på dette arbeidet.