Lederseminar om shipping og digitalisering

Lederseminar om shipping og digitalisering

Den fjerde industrielle revolusjonen rister i forretningsmodellene til kystnære næringer. Nye tider skaper behov for endringer, og ledere står ovenfor tøffe valg for å fornye og forbedre. Innsikt og teknologisk forståelse er forutsetningene som skaper unike konkurransefortrinn.

Sett av noen timer til Firstpoint og bli kjent med et digitalt draft som forklarer hvor man bør begynne, og hvordan man best lykkes. Vi byr på digitaliseringsekspertise fra Handelshøyskolen BI, anerkjente ledere fra shippingbransjen, og historier fra norske rederi som har knekt digitaliseringskoden.

Kloke valg sikrer at Norge forblir en av verdens fremste til å skape muligheter fra havet. Vi håper du forlater seminaret med kunnskap om hvordan lykkes med strategier som gir mer tjenestebaserte og digitale forretningsmodeller.

Tid: 23. mars kl. 13:00
Sted: Grand Bergen Selskapslokaler, Nedre Ole Bullsplass 1, 5012 Bergen

Digitaliseringsdraftet

Bli kjent med seks viktige steg til hvordan lykkes med digitalisering. Strategien er skreddersydd maritime behov, og Firstpoint har lang erfaring med å sikre store kundegevinster med relativt enkle grep. V/ Bent Philipps, administrerende direktør i Firstpoint

Slik knekkes digitaliseringskoden

Handelshøyskolen BI har opprettet et eget senter for digitalisering. Fra dette kommer en av deres fremste eksperter som legger frem forskning og praktiske tilnærminger til hvordan norske ledergrupper lykkes med fremtidens forretningsmodeller. V/ Førsteamanuensis Espen Andersen

Fremtidens maritime teknologi

Store data, sensorer, tingenes internett, prediktive analyser, business intelligence. Riktig, viktig, og mye enklere og billigere enn de fleste tror. Dette er teknologien ledere bør kjenne. V/Alistair Brown, seniorkonsulent i Business Technology Consulting

Slik forbereder rederier seg på mange endringer

Utvikling av morgendagens løsninger krever tett samarbeid mellom ulike miljøer, og kan vanskelig gjøres alene. Norwegian Hull Club er godt i gang med dette viktige arbeidet, og deler sine erfaringer om hva som bør digitaliseres og hvordan. V/ Forretningsutvikler Ole Jørgen Eikanger i NHC.

Nødvendige valg og smarte grep

Ny teknologi er nødvendige investeringer, ikke ubehagelige kostnader. Bli konstruktivt utfordret av en av de viktigste stemmene i rederibransjen. V/ Birgit M. Liodden, administrerende direktør Nor-Shipping.

Etter foredragene, klokken 16.00, fortsetter arrangementet i friere rammer med mingling før vi inviterer til en treretters middag i samme lokale eller tilhørende salonger. Dette skal gi gode muligheter til å diskutere digitalisering og nye forretningsmuligheter med bransjekolleger og eksperter på digitalisering.