Hva er et Datavarehus?

Et datavarehus samler inn, kvalitetssikrer og konsoliderer kildedata fra bedriftens ulike operative systemer. Dette gir et helhetlig og pålitelig grunnlag for videre analyse og rapportering, som igjen sikrer god og konsistent informasjon til beslutningstakere.

Datavarehuset er en sentral database som lagrer den overordnete sannheter om rikets tilstand basert på konsolidering av kildedata hentet fra alle de operative datasystemene som bedriften benytter.

Bill Inmon er en amerikansk informatikeren som har fått æren for å oppfinne datavarehuset. På begynnelsen av 1980-tallet skrev han boken “Building the Data Warehouse” hvor han definerte begrepet som følgende:

"A warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process."

De fleste bedrifter i dag har et antall forskjellige systemer og applikasjoner som benyttes som verktøy i forskjellige områdene av forretningen. Salg har sitt salgsstøttesystem med kunder, produkter og markedskampanjer. Økonomi har sitt regnskapssystem med budsjett, prognoser, lønn og resultater. Personal har sitt HR-system med ansatte og faktureringsgrad. De enkelte ansatte forholder seg til timeregistreringssystemet, MS Office og ulike produksjonsapplikasjoner. De fleste av disse løsningene vil ha sin egen dedikerte database som lagrer all informasjonen som mates inn. Når man implementerer en buisness intelligens løsning står man da overfor utfordringen når man skal innhente alle disse dataene, samordne informasjonen og konsolidere dette til en felles sannhet. I større prosjekter vil det være hensiktsmessig å opprette et datavarehus som inneholder resultatet av denne prosessen. Da vil alle datamodellene som lages basere seg på en felles datakilde slik at analyser og rapporter blir konsistente.