Drillthrough og Report Insights i Power BI

Artikkel Drillthrough og Report Insights i Power BI

Med oppdateringen av Power BI i september lanserer Microsoft to helt nye og spennende funksjoner; drillthrough og report insights. I tillegg har vi fått et nytt kart og en forbedring av tematisert forhåndsvisning.