Åpne datasett

I denne boken har vi samlet nyttige datasett som er fritt tilgjengelig på internett. Vi viser kilden til disse åpne dataene og hvordan vi har bearbeidet dem slik at de enkelt kan benyttes i ulike analysemodeller. Du vil lære hvordan du tilrettelegger slike datakilder slik at du kan bruke de ferdige tabellene direkte i dine egne analyser.