Hva er Business Intelligence?

Buisness intelligence handler om å få bedre innsikt i viktige områder av forretningsdriften. Alt fra salg og markedsføring til budsjett og regnskap. I enhver virksomhet tas det mange beslutninger på ulike nivå som har større eller mindre innvirkning på bedriften. For å ta de rette beslutningene må den enkelte ansatte ha den nødvendige innsikten basert på fakta og ikke bare magefølelse.

Hva er et Datavarehus?

Et datavarehus samler inn, kvalitetssikrer og konsoliderer kildedata fra bedriftens ulike operative systemer. Dette gir et helhetlig og pålitelig grunnlag for videre analyse og rapportering, som igjen sikrer god og konsistent informasjon til beslutningstakere.

Sider