Den nye verden av data

Fagruppen for BI og Information Management til den norske dataforeningen avholder nettverksmøte Den nye verden av data på vinbaren Amarone i Bergen den 30. september 2013.

Deltagere vil få et innblikk i hva de større leverandørene tenker om fremtiden og hvordan de ser for seg at informasjonsmedarbeidere vil arbeide fremover.

Therese Gule fra Microsoft som vil snakke om deres seneste lansering – BI-løsninger i skyen (Power BI). Hun vil også komme inn på hvordan Microsoft ser på fremtiden og den nye verden av data.

BI-prisen 2013

Den Norske Dataforening avholder BI-prisen 2013 i Posthallen i Oslo den 31. oktober 2013. Den årlige prisen deles ut til selskaper som kan vise til beste praksis i utvikling, implementering og forvaltning av business intelligence og datavarehus-løsninger.

Microsoft lanserer Power BI for Office 365

Power BI for Office 365 er en komplett løsning for selvbetjent Business Intelligence (BI) fra Microsoft. Den lar deg utforske, analysere og visualisere dine data for å få bedre innsikt i hvordan det står til med forretningen. Dette er en skybasert løsning som begrenser barrieren for å sette i drift et BI miljø for å få tilgang til informasjon og dele rapporter.

Hva er Business Intelligence?

Buisness intelligence handler om å få bedre innsikt i viktige områder av forretningsdriften. Alt fra salg og markedsføring til budsjett og regnskap. I enhver virksomhet tas det mange beslutninger på ulike nivå som har større eller mindre innvirkning på bedriften. For å ta de rette beslutningene må den enkelte ansatte ha den nødvendige innsikten basert på fakta og ikke bare magefølelse.

Hva er et Datavarehus?

Et datavarehus samler inn, kvalitetssikrer og konsoliderer kildedata fra bedriftens ulike operative systemer. Dette gir et helhetlig og pålitelig grunnlag for videre analyse og rapportering, som igjen sikrer god og konsistent informasjon til beslutningstakere.

Sider